"bring a response" — Słownik kolokacji angielskich

bring a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnieś odpowiedź
  1. bring czasownik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It brought a quick response from the other side of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo