"influence one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpływ czyjś odpowiedź
  1. influence czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His monetary theory influenced the Federal Reserve's response to the global financial crisis of 2007-08.

powered by  eTutor logo