"response results" — Słownik kolokacji angielskich

response results kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyniki odpowiedzi
  1. response rzeczownik + result czasownik
    Luźna kolokacja

    A similar response by the resources industry has resulted in new graphite projects under way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo