Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. response seems = odpowiedź wydaje się response seems
2. response occurs = odpowiedź występuje response occurs
3. response appears = odpowiedź pojawia się response appears
4. response results = wyniki odpowiedzi response results
5. response follows = odpowiedź następuje response follows
6. response depends = odpowiedź zależy response depends
7. response sounds = odpowiedź brzmi response sounds
8. response begins = odpowiedź zaczyna się response begins
9. response consists = odpowiedź składa się response consists
10. response falls = odpowiedź przypada w udziale response falls
(7) vary, differ, contrast
Kolokacji: 3
(9) help, tend
Kolokacji: 2
(10) underscore, highlight
Kolokacji: 2
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.