"generate response" — Słownik kolokacji angielskich

generate response kolokacja
Popularniejsza odmiana: generate a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): generuj odpowiedź
  1. generate czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This generated such a response that it was published in 1961 as a book.

powered by  eTutor logo