"generate a response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): generuj odpowiedź
  1. generate czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This generated such a response that it was published in 1961 as a book.

powered by  eTutor logo