"response inhibition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zahamowanie odpowiedzi
  1. response rzeczownik + inhibition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most brain activity occurs in both sides of the ventrolateral prefrontal cortex, which is linked to response inhibition.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo