"response falls" — Słownik kolokacji angielskich

response falls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź przypada w udziale
  1. response rzeczownik + fall czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The response to the second question typically falls into one of the following five levels.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo