Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. response comes = odpowiedź nadchodzi response comes
2. response leads = odpowiedź prowadzi response leads
3. response takes = odpowiedź wymaga response takes
5. response goes = odpowiedź idzie response goes
6. response receives = odpowiedź spotyka się response receives
7. response brings = odpowiedź przynosi response brings
8. response exceeds = odpowiedź przekracza response exceeds
9. response draws = odpowiedź przyciąga response draws
10. response arrives = odpowiedź nadchodzi response arrives
11. response addresses = adresy odpowiedzi response addresses
(7) vary, differ, contrast
Kolokacji: 3
(9) help, tend
Kolokacji: 2
(10) underscore, highlight
Kolokacji: 2
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.