"at one's response" — Słownik kolokacji angielskich

at one's response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś odpowiedź
  1. at przyimek + response rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, looking at her response is similar to viewing an iceberg.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo