"about one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś odpowiedź
  1. about przyimek + response rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Later, she told many of the same people about the Army's response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo