"for a response" — Słownik kolokacji angielskich

for a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla odpowiedzi
  1. for przyimek + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He did not wait for their him response, but continued.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo