BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
4. at one's response = przy czyjś odpowiedź at one's response
5. by one's response = przez czyjś odpowiedź by one's response
9. without response = bez odpowiedzi without response
  • He did not wait for their him response, but continued.
  • Many thanks for your response, which I thought was sound.
  • I would like to thank the Council for its response.
  • Those two might not have come in for all the response he showed.
  • Then he had to wait almost two minutes for a response.
  • Maybe they're just not in the right place yet for a full response.
  • He looked at me, as though waiting for a response.
  • She did not wait for a response, but tried to change the subject.
  • Five years later, he is still waiting for a response.
  • Without waiting for a response, he turned away to lead them to the food.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.