"over several responses" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad kilkoma odpowiedziami
  1. over przyimek + response rzeczownik
    Silna kolokacja

    We received over 1,200 responses and I plan to put your ideas to good use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo