"with one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: with a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś odpowiedź
  1. with przyimek + response rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Such can be the case with the body's natural response to the cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo