"from one's responses" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: from the response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś odpowiedzi
  1. from przyimek + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But already we can see from the public response that the musical language still works.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo