"from the response" — Słownik kolokacji angielskich

from the response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z odpowiedzi
  1. from przyimek + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But already we can see from the public response that the musical language still works.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo