"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 71
3. emotional response = emocjonalna odpowiedź, reakcja emotional response
5. immediate response = natychmiastowa reakcja immediate response
6. initial response = odpowiedź pierwszej litery initial response
7. appropriate response = stosowna odpowiedź appropriate response
8. direct response = bezpośrednia reakcja direct response
9. negative response = negatywna odpowiedź, odmowa negative response
10. quick response = szybka odpowiedź quick response
11. mixed response = zróżnicowana odpowiedź mixed response
12. official response = oficjalna odpowiedź official response
13. strong response = mocna odpowiedź strong response
14. military response = militarna odpowiedź military response
16. only response = jedyna odpowiedź only response
18. rapid response = szybka odpowiedź rapid response
19. correct response = poprawna odpowiedź correct response
20. detailed response = szczegółowa odpowiedź detailed response
21. proper response = właściwa odpowiedź proper response
22. angry response = odgłos niezadowolenia angry response
23. enthusiastic response = entuzjastyczna odpowiedź enthusiastic response
24. good response = dobra odpowiedź good response
25. written response = pisemna odpowiedź written response
26. different response = inna odpowiedź different response
27. slow response = rozwlekła odpowiedź slow response
28. effective response = przekonywająca odpowiedź effective response
29. American response = Amerykańska odpowiedź American response
30. possible response = możliwa odpowiedź possible response
31. natural response = naturalna odpowiedź natural response
32. common response = wspólna odpowiedź common response
33. human response = ludzka odpowiedź human response
35. overwhelming response = entuzjastyczna odpowiedź overwhelming response
36. similar response = podobna odpowiedź similar response
37. normal response = normalna odpowiedź normal response
38. formal response = oficjalna odpowiedź formal response
39. best response = strategia optymalna best response
40. favorable response = przychylna odpowiedź favorable response
41. international response = międzynarodowa odpowiedź international response
42. automatic response = automatyczna odpowiedź automatic response
43. poor response = biedna odpowiedź poor response
44. personal response = osobista odpowiedź personal response
45. lukewarm response = chłodna odpowiedź lukewarm response
46. physical response = naukowa odpowiedź physical response
48. usual response = zwykła odpowiedź usual response
49. early response = wczesna odpowiedź early response
51. cellular response = komórkowa odpowiedź cellular response
52. great response = wielka odpowiedź great response
53. inadequate response = marna odpowiedź inadequate response
54. specific response = konkretna odpowiedź specific response
55. instant response = natychmiastowa odpowiedź instant response
56. allergic response = uczuleniowa odpowiedź allergic response
57. standard response = typowa odpowiedź standard response
58. violent response = agresywna odpowiedź violent response
59. better response = lepsza odpowiedź better response
60. aggressive response = agresywna odpowiedź aggressive response
61. legislative response = ustawodawcza odpowiedź legislative response
62. sexual response = seksualna odpowiedź sexual response
63. adaptive response = adaptacyjna odpowiedź adaptive response
64. adequate response = adekwatna odpowiedź adequate response
65. swift response = szybka odpowiedź swift response
66. political response = polityczna odpowiedź political response
67. reasonable response = rozsądna odpowiedź reasonable response
68. tepid response = letnia odpowiedź tepid response
69. serious response = poważna odpowiedź serious response
70. prompt response = odpowiedź podpowiedzi prompt response
71. instinctive response = instynktowna odpowiedź instinctive response
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 114
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.