"tepid response" — Słownik kolokacji angielskich

tepid response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): letnia odpowiedź
  1. tepid przymiotnik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He didn't seem concerned about the tepid response and wrote the line down in a notebook.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo