"personal response" — Słownik kolokacji angielskich

personal response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobista odpowiedź
  1. personal przymiotnik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The general manager will sometimes send a personal response, she said.

powered by  eTutor logo