"enthusiastic response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): entuzjastyczna odpowiedź
  1. enthusiastic przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Only twice did he hear anything but an enthusiastic response.

powered by  eTutor logo