"overwhelming response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): entuzjastyczna odpowiedź
  1. overwhelming przymiotnik + response rzeczownik
    Silna kolokacja

    Both of the areas received an overwhelming response from investors.

powered by  eTutor logo