Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) emergency, crisis
Kolokacji: 2
(2) GOP, police
Kolokacji: 2
(4) frequency, throttle, percent
Kolokacji: 3
2. throttle response = odpowiedź przepustnicy throttle response
3. percent response = odpowiedź procentu percent response
(7) disaster, fear, pain
Kolokacji: 3
(8) policy, student, pupil
Kolokacji: 3
(9) survey, viewer
Kolokacji: 2
(10) antibody, cytokine
Kolokacji: 2
(11) reader, consumer, customer
Kolokacji: 3
(12) US, market
Kolokacji: 2
(15) incident, voice
Kolokacji: 2
(16) placebo, dose
Kolokacji: 2
(17) treatment, steering
Kolokacji: 2
(19) email, E-mail
Kolokacji: 2
(20) stock, avoidance, flight
Kolokacji: 3
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.