"listen to one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odsłuchać czyjś odpowiedź
  1. listen czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I didn't stop to listen to her response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo