"original response" — Słownik kolokacji angielskich

original response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwotna odpowiedź
  1. original przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He advanced a highly original response that the soul naturally desires the body.

powered by  eTutor logo