"response makes" — Słownik kolokacji angielskich

response makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź robi
  1. response rzeczownik + make czasownik
    Zwykła kolokacja

    Then she realized I wasn't, and that her response would make a difference.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo