"response angers" — Słownik kolokacji angielskich

response angers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź gniewa
  1. response rzeczownik + anger czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The response both gratifies and angers her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo