"receive response" — Słownik kolokacji angielskich

receive response kolokacja
Popularniejsza odmiana: receive a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj odpowiedź
  1. receive czasownik + response rzeczownik
    Silna kolokacja

    He also asked questions about the body when found, but never received a response of any kind.

powered by  eTutor logo