"response prompts" — Słownik kolokacji angielskich

response prompts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podpowiedzi odpowiedzi
  1. response rzeczownik + prompt czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The enthusiastic response prompted the return performance this week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo