"find a response" — Słownik kolokacji angielskich

find a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź odpowiedź
  1. find czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So where do we find a patriotic response to this American problem?

powered by  eTutor logo