Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. response makes = odpowiedź robi response makes
2. response causes = odpowiedź powoduje response causes
3. response surprises = niespodzianki odpowiedzi response surprises
4. response prompts = podpowiedzi odpowiedzi response prompts
5. response elicits = odpowiedź wywołuje response elicits
6. response angers = odpowiedź gniewa response angers
7. response provokes = odpowiedź prowokuje response provokes
(7) vary, differ, contrast
Kolokacji: 3
(9) help, tend
Kolokacji: 2
(10) underscore, highlight
Kolokacji: 2
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.