"feel one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć czyjś odpowiedź
  1. feel czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We did not feel their response satisfactorily answered our questions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo