"percent response" — Słownik kolokacji angielskich

percent response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź procentu
  1. percent rzeczownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A letter to 6,000 of them got a 40 percent response, raising $2 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo