"government response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź rządowa
  1. government rzeczownik + response rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He suggested that the situation called for a government response.

powered by  eTutor logo