"response provokes" — Słownik kolokacji angielskich

response provokes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź prowokuje
  1. response rzeczownik + provoke czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She decided their question, and the reaction her response provoked, proved Joe's assertion that history had been changed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo