"obtain a response" — Słownik kolokacji angielskich

obtain a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uzyskaj odpowiedź
  1. obtain czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A lawyer for the company in Washington declined to comment, and was unable to obtain a response from company representatives.

powered by  eTutor logo