BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. response comes = odpowiedź nadchodzi response comes
2. response shows = odpowiedź pokazuje response shows
4. response makes = odpowiedź robi response makes
5. response says = odpowiedź oznacza response says
6. response leads = odpowiedź prowadzi response leads
7. response seems = odpowiedź wydaje się response seems
8. response suggests = odpowiedź wskazuje response suggests
9. response varies = odpowiedź różni się response varies
11. response reflects = odpowiedź odzwierciedla response reflects
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.