"response reflects" — Słownik kolokacji angielskich

response reflects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź odzwierciedla
  1. response rzeczownik + reflect czasownik
    Zwykła kolokacja

    Beyond numbers, the world's cooler response may reflect a shift in the sources of refugees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo