"response shows" — Słownik kolokacji angielskich

response shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź pokazuje
  1. response rzeczownik + show czasownik
    Zwykła kolokacja

    In fact, the responses showed no significant statistical differences more than 80 percent of the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo