"receive no response" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: receive a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie otrzymaj żadnej odpowiedzi
  1. receive czasownik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He also asked questions about the body when found, but never received a response of any kind.

powered by  eTutor logo