"receive in response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj w odpowiedzi
  1. receive czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These are some of the many letters that were received in response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo