"response surprises" — Słownik kolokacji angielskich

response surprises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niespodzianki odpowiedzi
  1. response rzeczownik + surprise czasownik
    Luźna kolokacja

    But her response surprised me: "Hearing that is a relief.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo