ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. hear one's response = słyszeć czyjś odpowiedź hear one's response
  • Just for a moment he halted to hear her response.
  • She left the tent without waiting to hear his response.
  • I assumed he wasn't but wanted to hear Dell's response.
  • I was eager to hear her response to my question, but tried not to show it.
  • You heard the Navy's response - we're on our own out here!
  • I have been totally holding my breath, waiting to hear your response to this film.
  • Bill wasn't curious to hear my response, not in any sincere way.
  • I would be interested to hear the Commissioner's response on that.
  • I should like to hear the Commissioner's response to this point.
  • I would like to hear your response to these two points.
2. base on response = podstawa na odpowiedzi base on response
4. feel one's response = czuć czyjś odpowiedź feel one's response
5. find a response = znajdź odpowiedź find a response
6. obtain a response = uzyskaj odpowiedź obtain a response
7. meet a response = wypełnij odpowiedź meet a response
8. listen to one's response = odsłuchać czyjś odpowiedź listen to one's response
9. receive in response = otrzymaj w odpowiedzi receive in response
10. learn responses = poznaj odpowiedzi learn responses
(11) discuss, explore
Kolokacji: 2
(13) follow, ensure, watch
Kolokacji: 3
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.