"successful response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udana odpowiedź
  1. successful przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In this case, the successful response is sufficient in itself to reduce the stimulus.

powered by  eTutor logo