"meet a response" — Słownik kolokacji angielskich

meet a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypełnij odpowiedź
  1. meet czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The belligerents show little respect, continuously challenging it without meeting a strong response."

powered by  eTutor logo