BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"meet resistance" — Słownik kolokacji angielskich

meet resistance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaspokój opór
  1. meet czasownik + resistance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He met resistance from the start, even within his own family.

powered by  eTutor logo