"response capability" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdolność odpowiedzi
  1. response rzeczownik + capability rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The firefighters' union has complained that budget cuts stretched the department's response capabilities too thin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo