"critical response" — Słownik kolokacji angielskich

critical response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odgłos krytyki
  1. critical przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Critical response to the play has not been warm, to say the least.

powered by  eTutor logo