"effective response" — Słownik kolokacji angielskich

effective response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonywająca odpowiedź
  1. effective przymiotnik + response rzeczownik
    Silna kolokacja

    "They really need to get together and come up with a more effective response."

powered by  eTutor logo