"Positive response" — Słownik kolokacji angielskich

Positive response kolokacja
Popularniejsza odmiana: positive response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pozytywny oddźwięk
  1. positive przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After the positive response of their work, they decided to continue making music together.

powered by  eTutor logo